Bonus: Stad vs landsbygd

Försvinner klimatnyttan med att bo på landet om man måste ta bilen till allt och frakterna blir fler? Varför är stan full med bilar när kollektivtrafiken är toppen och avstånden korta? Hur kan landets biologiska mångfald smitta av sig på city – och stadsbornas smarta delningstjänster skalas upp även utanför städerna?


I bonusavsnittet "Stad vs landsbygd" snackar landsbygdsbon Emma Sundh och stadsbon (nåja) Maria Soxbo loss om för- och nackdelar med stad och landsbygd – och hur vi vill se framtiden utvecklas där vi bor.


I Plan B-podden vill vi utforska hur livet 2.0 kan bli. Det göttiga livet efter omställningen, som håller sig inom planetens gränser och där normer och status bygger på helt andra värden än pengar, flashiga prylar och flotta yrkestitlar. Om vi fabriksåterställer världen och börjar om, vad ska vi då satsa på för att plan B-livet inte bara ska bli hållbart utan till och med bättre än det fossilstinkande plan A-livet?

Get bonus content on Patreon

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.