Kristina Taylor - Vi lever ett liv som förändras

Ett avslut kan kännas definitivt när vi tänker på det. Men det går att omformulera. Du kan exempelvis se på avslutet som en plattå. En plats där det finns tid för reflektion och lärande inför vad som ska hända i nästa steg. Kristina Taylor är psykolog som arbetat länge i skolans värld. Fanny möter Kristina i ett samtal om människans relation till avslut. Det blir ett samtal om förändring och hur vi kan leva med insikten om att allt förändras. Om hur vi rustar våra barn likväl som våra organisationer.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.