Anna Iwarsson - Omval

Vi lever bara ett liv. Att aktivt skapa sin livsberättelse handlar om att våga välja och därmed också välja bort. Anna Iwarsson har skrivit boken "Omval: hur du väljer ditt om ditt liv och karriär (innan någon annan gör det åt dig)". Fanny möter Anna i ett samtal om att identifiera det som skapar nyfikenhet och viljeriktning framåt, men också hur det känns att navigera bort från det som inte längre ger. Ett samtal om att våga och att leda sig själv genom livets olika faser.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.