Cassie Robinson - Alla organisationer måste dö (någon gång)

Allting har ett slut. Även organisationer. Men det är svårt att erkänna att sammanhanget vi engagerar oss i inte längre har en funktion att fylla. Cassie Robinson är strategisk designer och står bakom initiativet Stewarding Loss som stöttar organisationer i civilsamhället som behöver avvecklas. Genom sitt arbete vill hon bidra till att människorna i organisationerna möts kring avslutet och tillsammans skapar det hon kallar för "god kompost". En förutsättning för att nya initiativ och organisationer ska börja växa. Fanny möter Cassie i ett samtal om skam, intentioner och att avslutet kan ses som ett skifte snarare än en dörr som stängs. Samtalet sker på engelska.

Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.