Cassie Robinson - Alla organisationer måste dö (någon gång)

Allting har ett slut. Även organisationer. Men det är svårt att erkänna att sammanhanget vi engagerar oss i inte längre har en funktion att fylla. Cassie Robinson är strategisk designer och står bakom initiativet Stewarding Loss som stöttar organisationer i civilsamhället som behöver avvecklas. Genom sitt arbete vill hon bidra till att människorna i organisationerna möts kring avslutet och tillsammans skapar det hon kallar för "god kompost". En förutsättning för att nya initiativ och organisationer ska börja växa. Fanny möter Cassie i ett samtal om skam, intentioner och att avslutet kan ses som ett skifte snarare än en dörr som stängs. Samtalet sker på engelska.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.