Asgeir Persson - Mansnormen omformas

Vad som förväntas av oss som människor skiljer sig åt beroende på om du definierar dig som kvinna eller man. När någon använder begreppen maskulinitet och femininitet kan vi ofta enkelt förstå vad som menas. Asgeir Persson är utbildare i föreningen Män för Jämställdhet, en rörelse och senare förening som startade ur mäns frustration kring mäns våld. Fanny möter Asgeir i ett samtal om maskulinitet som konstruktion och hur vi tillsammans kan bidra till att avsluta normer som missgynnar män och människorna runt dem.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.