Inte Bara Kläder - Madeleine Lagercrantz

Gäst i poddens 4:e avsnitt är Madeleine Lagercrantz, född -61. Hon jobbar i ett jämställdhetsprojekt där hon skriver för ett nyhetsbrev och producerar poddar.

Att höra till den adliga släkten Lagercrantz smällde inte särskilt högt bland skolkompisar och fria teatergrupper i 70-talets vänsterorienterade Sverige. Den, som det sågs, snobbiga bakgrunden blev något som Madeleine kom att skämmas för, när solidaritet och lika chanser för alla dominerade i samhället. Det vackra hemmet fyllt av släktklenoder och släktporträtt på väggarna stod dock i bjärt kontrast till den lantliga, fria uppväxt hon fick som dotter till en lantbrukare. På en snirklig väg genom olika uttryck i mode och musik hittade Madeleine så småningom fram till ett annorlunda sätt att klä sig, något som ledde till att hon till slut accepterade också sin adliga sida.

Kan kläder hjälpa oss att bejaka undanskuffade sidor hos oss själva? Som ett slags läkande redskap på vägen till en större självacceptans och självrespekt?

Hör Madeleine Lagercrantz berätta om hur kläderna från 1700-talet hjälpte henne att sluta fred med hennes adliga börd.  


⭐ Se bilder på Madeleine i olika outfits genom livet på @intebaraklader på facebook och instagram.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.