Gränsen mellan liv och död


Livet är en pågående förvandling. Vi rör oss mot det okända. En ständig förflyttning där vi lämnar något för att närma oss något nytt. I detta samtal ska vi behandla ett av livets största övergångar – födseln – där vi lämnar en del av vår kropp och inträder i en annat element. Hur gör vi för att förstå denna stora och viktiga händelse? Hur upplevs den och hur pratar vi om den?

En navelsträng som bärs som ett halsband och en docka av termitlera lyfts fram för att exemplifiera hur vi försöker göra denna händelse greppbar.

Med filosofen Jonna Bornemark och psykologen Elisabeth Punzi. Moderator Johan Rödström, ljudproducent Niklas Sjösvärd och producent: Rebecka Bergström.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.