#59 Transplantation av celler till hjärnan. Professor Malin Parmar

Är det möjligt att bota sjukdomar i hjärnan med transplantation av celler? Hur länge kommer det dröja innan det är möjligt? Det låter kanske krångligt med det är definitivt värt att lyssna på! Professor Malin Parmar vid Lunds universitet har forskat på stamceller länge och nu arbetar hennes och andra grupper i världen på att kunna transplantera dopaminbildande celler till hjärnan för att kunna förhoppningsvis kunna bota Parkinsons sjukdom. Malin berättar i avsnittet om hur långt forskningen faktiskt kommit och vad som återstår innan det kan vara en gängse behandling. Det finns en dogm (sanning) om att celler som utvecklats till en cellinje alltid kommer vara fast där, men forskningen har visat att det går att vända på celldifferentieringen och få cellen att gå tillbaka till den pluripotenta stamcellen, d v s den cell som kan utvecklas till vilken annan cell som helst. Det låter som science fiction, men är verkligt och finns idag. Det ger en stor möjlighet i framtiden att kunna bota sjukdomar inne i...

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.