#68 Skolan och särbegåvning - Mona Liljedahl

Mona Liljedahl har under försommaren 2017 kommit ut med boken "Särskilt begåvade elever - pedagogens utmaning och möjlighet". Boken tar upp hur barn med särskild begåvning behöver stimuleras och få tillgång till undervisning – precis som alla andra barn. Det rör sig om ett stort antal elever, som behöver extra stimulans därför att de bearbetar information på ett komplext, djupt sätt och därför behöver erbjudas mer acceleration. I avsnittet pratar vi om det ska behövas "tur" att elever ska få tillgång till rätt stimulans och om läroplanen ska ha fast antal timmar eller anpassas till de behov olika elever har. Vi hänvisar därför i avsnittet även till avsnitt 39 med Torkel Klingberg och avsnitt 56 med Anna Arvsten. De belyser andra vinklar på olika individers behov av stöd i skolmiljön. Mona Liljedahl är pedagog, specialpedagog och speciallärare på ett gymnasium i Stockholm, men har arbetat i många olika skolmiljöer och olika städer. För att få tag i Mona kan man ta kontakt via https://monaliljedahl.wordpress.com/Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet kan du maila till kontakt@hjarnpodden.se

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.