#65 Traumabehandling hos barn - Anna Norlén

Anna Norlén är psykolog och verksamhetschef vid Ericastiftelsen i Stockholm. Anna har länge arbetat med allvarliga händelser i barns liv – dels inom socialtjänsten och inom BUP. I det här avsnittet pratar vi om trauma hos barn och barns läkandeförmåga. Traumatiska händelser behöver inte alltid leda till posttraumatisk stress men är viktigt att fånga upp. Vi pratar även om barns behov av att vuxna lyssnar på barn. Den vuxne behöver förklara för barnet på barnets kognitiva nivå och ta hänsyn till vad trauma gör med våra kognitiva förmågor. Även vuxnas kognitiva förmågor minskar vid stress och det är viktigt att inte glömma. Vi hamnar även i samtalet om barnkonventionen och hur det skulle kunna påverka vuxnas ansvar i kommunikationen med barn. O så lek. Hur lek läker skulle även vi vuxna kunna ha nytta av. www.ericastiftelsen.se Mer info hittar du på Exist.se under Hjärnpodden.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.