Sykdommer og symptomer

Heldigvis er det sjelden små barn får alvorlige sykdommer, men alle barn blir syke iblant. Dette gjelder særlig i perioden frem til barnet er fire år og har utviklet et godt immunforsvar.


Du får her kapittelet "Sykdommer og symptomer" fra Spedbarnsboken i lydformat. Det er skrevet av overlege Jostein Førsvoll.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.