Rettigheter og stønader

Både i svangerskapet og i forbindelse med fødselen har en som forelder mange rettigheter. De fleste av disse gjelder også dersom en har adoptert et barn. Rettighetene er blant annet hjemlet i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven. Få oversikten her.


Dette er kapittelet "Rettigheter og stønader" hentet fra Spedbarnsboken i lydformat. Informasjonen er kvalitetskontrollert av NAV kontaktsenter.

NB! Fra 1. januar 2024 er barnetrygden for barn over 6 år økt med 200 kroner til 1510 kroner per måned. Fra 1. august 2024 vil kontantstøtten kun gjelde for barn 13-19 måneder.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.