Hjemreise med et prematurt barn

Et normalt svangerskap varer gjennomsnittlig i 281–283 dager (40 uker). Barn født før 37 uker er gått, betegnes som premature. Med intensiv behandling på nyfødtavdelingen kan barn i dag overleve etter fødsel helt ned til 23 ukers graviditet.


Her får du kapittelet "Hjemreise med prematurt barn" fra Spedbarnsboken utgitt av Sandviks. Det er skrevet av overlege Kåre Danielsen.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.