51. HPSolartech växer!

Filip träffar Kenny Fogel, VD på HP Solartech, i en intervju om paradigmskiftet och den stora transformation bolaget står mitt i.


HP Solartech, som startade 2017, gör något av en helomvändning och byter riktning helt från att sälja mindre solcellsanläggningar för privatpersoner och mindre företag till att fokusera på att bygga så kallade solcellsparker som levererar minst 1 megawatt. Under året kommer till exempel 40 solparker till ett värde av ca 500 miljoner rullas ut i Sverige, och sen fortsätter expansionen utanför landets gränser.


HP Solartech kommer under året dubbla teamets storlek från dagens ca 20 medarbetare. Lyssna på när Kenny beskriver vad de söker och vem han är som chef!


Registera dig på exparang.com för att se om du matchas till någon av de spännande öppna rollerna. Kika på alla öppna roller på https://hpsolartech.teamtailor.com/Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.