53. Att misslyckas är att att lyckas

Arnaud har en misslyckad startup i bagaget. Med det som grund, samt uppbackat av resten av sin livserfarenhet, skrev han boken "How hard can it be" om just att misslyckas. Sofia och Filip möter honom i ett samtal om hur få det är som lyckas samt om förmågan att skjuta bort skulden för misslyckanden på omständigheter snarare än på sig själv. OBS - samtal på engelska.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.