Vad vet vi om insekter? – med Fredrik Ronquist

Alla människor på jorden väger tillsammans ungefär lika mycket som alla termiter. Och det finns ungefär 50 gånger så många sorters skalbaggar som det finns däggdjursarter. Insekter finns överallt på planeten, och vi är helt beroende av deras roll i ekosystemet för att kunna bedriva jordbruk. Ändå lägger vi ofta mer tid på att döda dem än på att förstå hur de lever. Entomologen Fredrik Ronquist berättar här om insekternas mångfald och om hur mycket (eller lite) vi vet om dem. 
.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.