S6 E48 – Et EU i flere lag?

Brexit satte for alvor i gang en debatt om hva et medlemskap i EU skal innebære. Denne debatten har fått ny aktualitet når utvidelse til nye medlemsland har kommet på dagsordenen. Mens landene som ønsker å bli medlem forsøker å oppfylle EUs krav, er det også behov for reformer innad i EU for å gjøre unionen beredt på å bli større. Hva er utfordringene som må løses, og hvilke løsninger kan vi se for oss? Kan vi forvente oss å se et EU i flere lag i takt med at nye medlemsland blir tatt inn?


Episodens gjest er Martin Moland, postdoc ved ARENA Senter for europaforskning. Han har skrevet doktorgrad om hva innbyggere synes om et EU der det varierer i hvor stor grad medlemslandene deltar i samarbeidet – det vi kaller differensiert integrasjon.


Se videre:

Martin Moland (2022) - Opting for opt-outs? National identities and support for a differentiated EU: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcms.13478

S5 Ep. 37 - Blir EU større? Landene i venterommet

Kommisjonens utvidelsesrapport: https://commission.europa.eu/news/enlargement-commission-recommends-starting-accession-negotiations-ukraine-moldova-bosnia-and-2023-11-08_enHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.