S6 E43 – Grønt lys for gass i Tyskland?

Spørsmålet om hva som skal regnes som bærekraftig energi har blitt heftig diskutert, både i EU og i medlemslandene, ikke minst i Tyskland. I denne episoden har vi besøk av Eirin Annette Becker, som i en fersk masteroppgave i europastudier har sett nærmere på hvordan partiene i den tyske trafikklysregjeringen har kommunisert bærekraft og EUs beslutning om å inkludere gass og kjernekraft i EUs taksonomi.


Prisen for beste masteroppgave i europastudier er et samarbeid mellom EUs delegasjon til Norge og programmet for europastudier på NTNU.


Nevnt i episoden:

Strategic interpretations of sustainability – Eirin Annette Becker (2023): https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/3074177

S4 E30 – Fra Paris til Trondheim: EU og bærekraft

Tyskerne: https://soundcloud.com/user-45639556/episode-136-politisk-oppdatering-bild-skandale
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.