GLÖD: Hon undersöker kopplingen mellan övervikt och cancer

Övervikt och fetma ökar risken för flera olika cancersjukdomar och övervikt kan också påverka möjligheten att överleva vid cancer. Spelar det någon roll när i livet en person har gått upp i vikt och hur mycket? Vilket mått är bäst för att mäta övervikt? Och vilket samband kan det finnas med andra sjukdomar som också är påverkade av övervikt? Det här är frågor som cancerforskaren Tanja Stocks, docent i epidemiologi vid Lunds universitet, ägnar sig åt varje dag i sin forskning. Hör henne berätta i det här avsnittet av Glöd.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.