GLÖD: Han forskar för en strålande framtid

Hälften av alla cancerpatienter får någon gång strålbehandling, en metod som kan bota många. Men den kan bli ännu bättre och framför allt finns det ett behov av att minska biverkningarna. Det är precis det som cancerforskaren Alexander Valdman strävar efter i sin forskning om tarmcancer. Han forskar om protonstrålning som har en stor fördel tack vare att den kan träffa mer exakt och därmed skona friska celler som ligger nära en tumör. I det här avsnittet av Glöd berättar han om forskningen och om en behandling med lång historia och många stora framsteg.

Alexander Valdman är docent i onkologi och överläkare inom strålbehandling vid Karolinska Universitetssjukhuset och vid Skandionkliniken.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.