GLÖD: Hon stöttar de närstående vid livets slut

När någon får cancer förändras också livet för dom som står nära. Och familjen är ofta också helt avgörande för att en svårt sjuk person ska kunna vårdas hemma. Då behövs det stöd, utbildning och samverkan med vården. Anette Alvariza är professor i palliativ vård vid Marie Cederschiöld högskola och specialistsjuksköterska i cancervård. Hon forskar om hur stödet till närstående kan bli så bra som möjligt.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.