STUDIER PÅ KOMVUX: 11. Det finns alltid hopp

Behöver man olika typer av stöd som elev på komvux, så är det en självklar sak att man kan få det.

Ylva Andersson är speciallärare, och hon tillsammans med läraren Liselotte Jonsson pratar om hur de går tillväga för att ge eleverna tillgång till de hjälpmedel som står till buds.

"Det finns alltid hopp", konstaterar de enhälligt. "Alla har möjlighet, och hjälp finns att få bara man vill ta emot den."


Programledare och tillika producent

Mari-Anne Bäckstedt


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.