Kystbarometeret - hvor bærekraftig er kysten i nord?

Havet og kystsamfunnene er den del av selve identiteten til Norge og har sørga for arbeid, inntekter, hus, hjem, utvikling, turopplevelser og mye mer godt over tusen år! Men hva er planene som kysten nå fremover, og hvor bærekraftige er de for folk som bor i nord - i dag og i framtida?

Det kan du finne ut ved å bruke KYSTBAROMETERET! NINA-forskerne Per Fauchald og Sigrid Engen har sammen med flere kolleger utviklet dette verktøyet som viser hvordan det står til i havet, fiskeriene, oppdrettsnæringa, turismen, økonomien, karbonlagringa og arbeidsplasser i nordnorske kommuner.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.