13. Hållbarhet, hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt och mer

"Hållbar utveckling är ett dynamiskt begrepp som utvecklas med tiden." Patrik Westræus.

Som en del av IUS innovations större fokus på hållbarhet för 2022 dedicerar vi i Mobilitetspodden nu ett helt avsnitt till ämnet. Vad betyder det? Vad kommer det ifrån? Går det att mäta? Och i sånt fall hur?

Anna och Patrik är tillbaka i studion och idag sitter Patrik med dubbla hattar då han också bidrar med sin hållbarhetsexpertis. Med sin långa akademiska bakgrund med tex en kandidat i Freds- och utvecklingsstudier vid Linnéuniversitetet har Patrik fått en gedigen kunskap kring hållbarhet.

Patrik ger en dragning av hållbarhets historia. Vi går igenom begrepp som utveckling, ekonomisk tillväxt, capabilities approach och hållbar utveckling.

Vi pratar om FNs uttryck: "Vi måste tillgodose våra behov utan att äventyra framtida generationers behov." som Millenniemålen föddes ur och senare också Hållbarhetsmålen. 

Vi får också praktiska exempel på hur företag arbetar med hållbarhet både från kollektivtrafikhuvudmannen Ruter och förpackningsföretaget Apak som blivit först i världen att verifieras med ISO certifieringen 26 000:2021 som inkluderar FN:s globala mål. 

 

Avsnittets innehåll

0.00 Inledning

2.00 Patriks bakgrund 

05.11 Hållbarhet - Begreppets historia

12.02 80-talet och begreppet hållbarhet föds

13.56 Millenniemålen

15.56 Hållbarhetsmålen

17.57 Mobilitet och hållbarhet

25.02 Praktisk tillämpning för företag

25.26 Exempel från kollektivtrafikhuvudmannen Ruter

29.28 Exempel från förpackningsbolaget Apak

33.50 Hållbarhetsmålens delmål och indikatorer

37.23 IUS hållbarhetsarbete

38.23 Mobilitet är hållbar mobilitet

 

Läs mer om IUS innovation och hitta länktips på

iusinnovation.se

 

Följ oss här för fler uppdateringar:

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/2516712/

Facebook https://www.facebook.com/iusinnovation

Instagram https://www.instagram.com/iusinnovation/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC6511ciitKpeCKYq2ouhvKw

Podd https://shows.acast.com/mobilitetspodden


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.