Individens frihet vs kollektivets bästa

Filosofiska salongen med Alexandra Pascalidou och Ulf Danielsson om individens frihet vs kollektivets bästa.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.