#321 Perfektionism med Alexander Rozental

Boken heter "Bättre än perfekt - En självhjälpsbok för perfektionister" och gäst är forskaren och författaren Alexander Rozental.


Perfektionism är ett komplicerat fenomen. Att vara noggrann, ambitiös och ha höga mål är förstås bra - men det kan också leda till hög stress, ångest och att ens nära relationer påverkas negativt. Om ens perfektionism gör en inflexibel, om man har dålig balans mellan krav och återhämtning och om man tolkar prestationer (egna och andras) på ett sätt som fokuserar på fel, då mår man inte bra i längden och risken är att man inte heller får särskilt mycket ur händerna. Syftet med boken är att ge en nyanserad bild av perfektionismens för- och nackdelar och är en konkret handbok med verktyg för förändring i de delar som vållar problem i tillvaron.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vart går gränsen mellan "höga krav" och perfektionism? Vad finns det för olika typer av perfektionism? Hur utvecklas perfektionism? Vad finns det för fördelar respektive risker med att vara perfektionistiskt lagd? Hur kan problem med perfektionism motverkas? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.