#279 Grundvatten med Charlotte Sparrenbom

Boken heter "Grundvattenboken" och gäst är författaren Charlotte Sparrenbom.


Hydrogeologi, eller grundvattenkunskap, är läran om vattnet under mark och dess interaktion med luft, jord, berg, levande organismer och växter. Grundvattnet finns inte direkt synligt, som till exempel ytvattnet i sjöar, vilket innebär att dess uppträdande och egenskaper kan vara svåra att greppa. Boken ger en bättre förståelse för ämnet och dess komplexitet.


I programmet pratar vi bl.a. om vad som kännetecknar grundvatten. Vi pratar om de utmaningar vi står inför med vårt vatten i Sverige. Och vi pratar om vilka ämnen och produkter som förstör vårt vatten. Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.


Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.