#280 Älskade Public Service med Aron Flam

Boken heter "Älskade Public Service" och gäst är författaren Aron Flam.


I boken lyfts frågan om den statsfinansierade medieapparatens existensberättigande i ett alltmer fragmenterat medielandskap. I kritiken menar man bland annat att den ideologiska likriktning som genomsyrar Public service lika flagrant som systematiskt indoktrinerar befolkningen som tvingas betala för den.


I programmet pratar vi bl.a. om kopplingen mellan Public service och den politiska makten. Vi pratar om hur den ideologiska likriktningen ser ut i praktiken. Och vi pratar om varför författarna anser att Public service bör läggas ner. Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.


Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.