#278 Äldres lärande med Cecilia Bjursell

Boken heter "Äldres lärande : utblickar och insikter" och gäst är författaren Cecilia Bjursell.


I boken sammanställs aktuell svensk forskning om äldres lärande. Studierna som presenteras har bland annat titta på utbildningsaktiviteter som studiecirklar, senioruniversitet, högskolestudier, graffitikurser och stickkaféer. En aspekt som lyfts i boken är att intresset för lärande tycks explodera efter att många gått i pension. Vad beror detta på och vad kan vi dra för slutsatser av det?


I programmet pratar vi bl.a. om vad som kännetecknar äldres lärande. Vi pratar om vilka det är som ägnar sig åt lärande på äldre dagar och i vilka sammanhang det sker. Och vi pratar om vad lärande på äldre dagar får för positiva effekter. Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.


Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.