#119 Empatieffekten med Tommy Lundberg

Boken heter "Empatieffekten" och gäst är författaren Tommy Lundberg.


Studier pekar på att många svenskar i dag inte känner sig motiverade av att gå till jobbet. Dessutom vet vi att chefer är en viktig pusselbit för att folk ska trivas och göra bra ifrån sig. Det är alltså ett enormt resursslöseri som pågår med stark koppling till dåligt ledarskap. I boken beskrivs hur chefer och ledare kan (och behöver) gå tillväga för att skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs och känner engagemang. Detta är något som kommer bli helt avgörande för organisationer och företag som vill göra bra resultat på lång sikt! 

I programmet pratar vi bl.a. om vad chefer gör för misstag när de inte lyckas få sin personal engagerad och motiverad. Vi pratar om vilka ledaregenskaper som är avgörande för att skapa miljöer och arbetsgrupper där folk trivs och gör bra ifrån sig. Och vi pratar om varför empati har blivit en alltmer efterfrågad ledaregenskap. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy