#120 Integration bortom känsloargument med Mustafa Panshiri

Boken heter "Det lilla landet som kunde" och gäst är författaren Mustafa Panshiri. Se video från inspelningen här!


De senaste åren har stora diskussioner förts om invandring och integration. Två händelser som haft stor påverkan är dels att Sverigedemokraterna kom in i Riksdagen 2010, och sedan den stora flyktingvågen 2015. Vad som har skett sedan dess är att många politiker och journalister gjort en viss glidning i sina åsikter och sin retorik. Vad som dessutom är intressant att diskutera vad gäller integration, och som ofta glöms bort i den mediala debatten, är det kulturella lagret. D.v.s. utmaningen med att lära sig beteenden och normer i den svenska majoritetskulturen när man kommer hit från andra länder.    

I programmet pratar vi bl.a. om vad problemen varit med den svenska integrationen. Vi pratar om utmaningar med att lära sig den svenska majoritetskulturen. Och vi pratar om hur man kan tänka för att skapa en mer framgångsrik integration. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy