#108. Hva er krenking av barn og elever?

Hva vil det si å opptre krenkende overfor barn og elever? Og hvor går grensen mellom krenking og irettesettelse eller atferdsregulering i barnehagen og skolen?


GJESTER I DENNE EPISODEN:

  • Ingrid Grimsmo Jørgensen, hovedfag i pedagogikk med fordypning i barn og unges psykiske helse. Har forsket mye på mobbing.
  • Cathrine von Porat, rektor ved Sjøskogen skole i Ås, der de har jobbet mye med å skape et trygt læringsmiljø for elevene.
  • Torill Petterson, utdannet barnehagelærer og jobber som ressurspedagog i Oddenskogen EQ-barnehage i Bærum.


FACEBOOKGRUPPEN LÆRERROMMET:


NETTSIDEN VÅR:


SOSIALE MEDIER:


PRODUKSJON:Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.