Hvordan komme i gang med tidligfase investeringer?

Familiebedrifter er attraktive investorer for oppstartsbedrifter da de representerer kompetanse og nettverk i tillegg til kapital. Oppstartsbedrifter er en spennende mulighet for familiebedrifter til å bli kjent med ny teknologi, innovative produkter og tjenester, men dette er forbundet med høy risiko. Hva skal til for å kunne ta gode investeringsbeslutninger? Gjester er Ellen Amalie Vold fra Norsk Venturekapitalforeningen, Bjarne Lie fra Verdane Capital og Johan Gjesdahl fra Alliance Venture.

Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.