Fattigdom i Aurskog-Høland

Ny podkast: Fattigdom i Aurskog-Høland

Trenger vi matutdeling og utdeling av klær og utstyr her i kommunen? Hva er ønsketreet? Og nå som det snart er jul, hva kan vi gjøre for å hjelpe hverandre? I Aurskog-Høland lever 9,3 prosent av innbyggerne med vedvarende lavinntekt. I denne podkasten møter vi leder for Frivilligsentralen og leder for Røde kors Aurskog-Høland. De brenner begge for å hjelpe andre. Hør mer om deres arbeid i den nyeste episoden i kommunens podkast.

Former felles fremtid.

I denne episoden møter du Rita Berget Lindblad, leder for Frivilligsentralen i kommunen, og Thomas Enget som er leder for Aurskog-Høland Røde Kors.

Du får vite mer om hvordan frivilligsentralen jobber, og tilbud som finnes her i kommunen til dem som trenger litt ekstra hjelp.

Du får også vite mer om Ønsketreet. En ordning av Røde Kors som har som mål å glede barn som lever under økonomiske vanskelige kår. Gaveønsker fra barn meldes inn via blant annet Home-Start/ Frivilligsentralen, helsestasjonen, barneverntjenesten, psykisk helse, NAV, flyktningetjenesten og Røde Kors. I fjor fikk de inn 150 ønsker til ønsketreet. Aurskog-Høland frivilligsentral - Ønsketreet 2023

 

Fattigdommen øker

Tall fra Folkehelseundersøkelsen i Viken fra 2021 vi ser at 9,3 prosent av innbyggerne i vår kommune lever med vedvarende lavinntekt. Det er noe lavere enn landsgjennomsnittet som er 9,9 prosent. Antallet i vår kommune er økende i perioden 2011-2021.

Vedvarende lavinntekt er dem som bor i husholdninger med en gjennomsnittlig inntekt under 50- 60 % av nasjonal medianinntekt.

Ser vi på andelen barn mellom 0-17 år som lever i lavinntekts-familie, har kommunen høyere andel barn og unge som lever i familier med vedvarende lavinntekt enn landsgjennomsnittet. Her lever 12,1 prosent av barna med vedvarende lavinntekt, mens gjennomsnittet i landet er på 11,3 prosent.  

Vedvarende lavinntekt kan gi negativ påvirkning på helse og levekår. 

4. Sosial bærekraft (apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net)


Det finnes hjelp
  • Frivilligsentralen har startet matutlevering sammen med Aurskog-Høland Røde Kors, Lions Club Aurskog-Høland og Aurskog Sanitetsforening. 
  • Kommunen har friplasser på kulturskolen og har hatt gratisaktiviteter for barn i feriene. 
  • Innbyggere med lav inntekt kan søke om fritak fra eiendomsskatten. 
  • Vi har Bua hvor man kan låne fritidsutstyr gratis.
  • Vi har utlevering av klær og forbruksartikler til trengende er i kjelleren i Stasjonsveien 59 på Bjørkelangen på onsdager.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.