96: Hannahs flock

Hannah har börjat plåta småbild, och köper filmen Paradiso (400 ASA) i trepack för tjugofem spänn på det lokala apoteket. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy