Psykisk ohälsa under graviditet del 1

Var tionde gravid upplever psykisk ohälsa. Men vad betyder psykisk ohälsa och hur ter det sig under en graviditet? 

Gravida och nyblivna mammor förväntas vara lyckliga. Det kan uppfattas som tabu att känna sig nedstämd eller fylld av oro, ändå upplever var tionde gravid och lika många nyblivna mammor depressiva symtom. 

Många av dem får ingen behandling, vilket kan få negativa konsekvenser för både mor, barn och familjen. Att uppleva psykisk ohälsa under graviditet gör också att det räknas som en riskgraviditet, och kan påverka den somatiska vården man får och erbjuds. 

I vårt podcastavsnitt om psykisk ohälsa samtalar vi med doktor Petra Bygdevall, som är både gynekolog/obstetriker och psykiater. Vi berör symtom på psykisk ohälsa, vart du som gravid eller nybliven mamma kan vända dig, vad man kan erbjudas för stöd och behandling. För dig som kanske arbetar med gravida eller med nyblivna mammor finns också mycket matnyttigt att lyssna på - hur kan vi bli bättre på att upptäcka oro/nedstämdhet, hur kan vi stötta och hur kan vi samarbeta med andra professioner?


Vi finns på www.babyzblogg och @babyzpodcast -följ oss gärna!


Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.