Maja Tesch om akut omhändertagande i vildmark

I detta avsnitt träffar vi Maja Tesch, sjuksköterska på SÖS och instruktör på Adventure Medicine. Med hennes hjälp går vi igenom olika situationer och olyckor som kan ske på berget och hur du ska hantera dem. Där är LABCDE en grund som Maja lär oss.


L – Livsfarligt läge 

A – Airway, öppen luftväg 

B – Breathing, andning 

C – Cirkulation och blödning 

D – Disability, medvetande, rörelse, känsel 

E – Expose, helkroppsundersökning och förhindra nedkylning


Börja alltid med L och jobba dig vidare.

Om personens tillstånd försämras kan du behöva gå tillbaka, exempelvis från C till A.


Vid behov larma 112 tidigt.


@adventuremedicine


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.