Skapende motstand med Thomas Kvalnes

Hvordan skape et godt ytringsklima i etterforskning av kriminelle handlinger? Vi spør politioverbetjent Thomas Kvalnes, en erfaren etterforsker ved Oslo politidistrikt. Hvordan unngår man å gå i bekreftelsesfellen? Hvordan forebygge tilskuereffekt og passivitet rundt bordet når retningen i en etterforskning diskuteres? Hvilken rolle kan djevelens advokat spille for å sørge for tilstrekkelig skapende motstand?

Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.