Ytringsmot og meningsbrytning med Vibeke Fürst Haugen

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen forteller om magien som oppstår når NRK får til samarbeid på tvers av fag og generasjoner. Vi snakker om hvordan seniorer kan legge til rette for at juniorer kan kjenne seg invitert til å bidra. Et verktøy som kringkastingssjefen har hatt mye glede av å bruke kalles pre mortem - en form for etterpåklokskap i forkant. Her inviteres folk til å forestille seg et fatalt utfall et stykke frem i tid, og en refleksjon over hvordan ting kunne gå så galt. Dette blir da en øvelse som skaper ytringsrom for å snakke om mulige mørkesider ved egen utvikling, en befriende sjanse til å lufte kritikk og skepsis.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.