Skapende motstand med Arne Carlsen

Hvordan kan vi bli bedre til å utnytte tvil, friksjon og uenighet når vi skal skape og iverksette ekstraordinære ideer? Professor Arne Carlsen har vært med på å utvikle begrepet skapende motstand. Dette beskriver en relasjonell kvalitet, som handler om å yte respektfull motstand i en gruppe. Det gir mening å spørre: Hvor vanlig er det med skapende motstand i denne gruppa? Uten friksjon kan dårlige vaner feste seg, og svake ideer settes i bevegelse før de er blitt brynt på motforestillinger. I denne samtalen utforsker vi ulike årsaker til at folk velger å holde seg tause i stedet for å yte skapende motstand, og hva som kan få oss på gli.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.