Ytringsklima i familiebedrifter med Gry Osnes

Familier som eier en bedrift trenger å lære seg å krangle og være uenige. Organisasjonspsykolog Gry Osnes har lang erfaring med å bidra til godt ytringsklima i familiebedrifter. En slik bedrift kan være som et krevende barn som mor, far, søsken og andre familiemedlemmer trenger å forholde seg konstruktivt til. Hvor er det de viktige diskusjonene om bedriftens fremtid skal foregå? Hva hører hjemme i styret, i ledergruppa og eierforumet? Ansatte kan bli psykologisk utrygge når familiemedlemmenes roller er uavklarte. På sitt beste kan familiebedrifter være kraftfulle pådrivere for å skape et ansvarlig og bærekraftig næringsliv.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.