Mestring og kunnskapsdeling med Anders Dysvik

Hvordan snakker folk sammen i et mestringsklima? Professor Anders Dysvik deler kunnskap om hva som kjennetegner arbeidsmiljøer hvor folk støtter og deler kunnskap med hverandre. Der er det ikke intern rivalisering som rår, men en innsats for å gjøre hverandre gode. Vi snakker også om klimaet for å snakke om og lære av feil og blundere. Eksemplene underveis henter vi fra sykehus, teknologibedrifter, frivillige organisasjoner og fotballklubber. Det som gjelder på tvers av sektorer, er at oppmerksomhet om felles og individuell mestring gjerne gir bedre utslag enn rivalisering.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.