Hvordan bryte ned profesjonsgrenser og skape samarbeidsmirakler med Elisabeth Andvik

Samarbeid på tvers av profesjonsgrenser er ofte krevende å få til. Elisabeth Andvik har undersøkt hva som skjer når fagfolk fra ulike helseprofesjoner setter seg ned for å samarbeide i møte med sårbare pasienter. I tre år har hun fulgt utviklingen i åtte helsefaglige team som gradvis bygger opp et ytringsklima for å snakke sammen. Hun har observert og reflektert over samarbeidsmiraklene som oppstår når fagfolk blir bedre til å lytte, forstå og respektere hverandre.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.