Gruppeklima og androgynt lederskap med Anne Grethe Solberg

Hva kjennetegner et klima hvor folk jobber spesielt godt sammen? Arbeidslivsforsker Anne Grethe Solberg reflekterer over hva som skal til for å skape grunnlag for innovasjon og samarbeid i grupper. En nøkkel er å tørre å være både maskulin og feminin på samme tid.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.