Hvordan få de tause til å snakke med Paul Moxnes

Hvordan kan vi få folk som ellers er tause og forsiktige med å ytre seg, til å ta ordet? Organisasjonspsykologen Paul Moxnes forteller at han selv ikke har lett for å ta ordet. I denne samtalen deler han erfaringer med å være den forsiktige som nødig snakker i en gruppe. Han forteller hvor givende det kan være å si noe som er i utakt med hva resten av gruppen har sagt. Vi trenger folk rundt oss som tør å formidle ubehagelige sannheter.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.