Workpodden

by Laurence Ibrahim & Jimmy Carnbrand
Workpodden förmedlar personliga reflektioner kring arbetslivet i relation till privatlivet. Vi bjuder in intressanta svenskar som på ett avslappnat sätt delar med sig av sina personliga erfarenheter.
  • Business