22 - Susanne Gunnarsson

Kanotisten och OS-hjältinnan Susanne Gunnarsson berättar öppenhjärtligt om tiden efter karriären och det tidigare okända missbruket.