38. Tralala

Kungliga toalettbesök och en besudlad rulltårta. Bakelsehybrider och turkiska bad. Och som vanligt en bikt och några aha upplevelser.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy