44. Att tappa nyckeln

Thailand-Sverige semesterdilemman och att bli tröstad av bleka rockers. Hjärnan som trivs med att vara uttråkad. Julkortens förbannelse och vänner med alkoholproblem. Och så en bikt och lite aha av varierande kvalité.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy