29. När LBJ hotade med kärnvapen

En flicka plockar blommor. Sedan sprängs världen i bitar. Det här är historien om "The Daisy ad", den politiska tv-reklamen från 1964 som bara visades en enda gång.